Advertisement


對聯:炮竹聲聲除舊惡

Twitter Facebook 轉發 打印
關注度:
【明慧網二零二三年一月五日】

左聯:炮竹聲聲除舊惡
右聯:玉兔盈盈喚新春
橫批:積善之家Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement